Syföreningsdag, Klippan

Tisdag 03.09.2019 12:00

Lunch kl. 12, därefter program med Heidi och Evans Orori. Det blir också sångprogram.

Ta gärna med vinster till missionslotteriet!

Välkomna!