EvangeliVox, övning, Vasa

Från lördag 16.02.2019 10:00 till lördag 16.02.2019 14:30
Mer info: Niklas Lindvik, musiksekreterare, körens pianist Tfn 050 522 7879 E-post: nicko(a)efo.fi Mikaela Malmsten-Ahlsved, dirigent Tfn 040 418 9841 E-post: mikka(a)multi.fi