EvangeliVox, övning, Oravais

Från söndag 07.04.2019 15:00 till söndag 07.04.2019 18:00
Mer info: Niklas Lindvik, musiksekreterare, körens pianist Tfn 050 522 7879 E-post: nicko(a)efo.fi Mikaela Malmsten-Ahlsved, dirigent Tfn 040 418 9841 E-post: mikka(a)multi.fi