EvangeliVox, övning, Vasa

Från söndag 05.05.2019 13:00 till söndag 05.05.2019 18:30
Övningsdag i EC. Medverkan i GloriaDei-mässan kl 17.