Aktläsning, Purmo

Måndag 15.04.2019 19:00

Aktläsning i Emaus bönehus.

Kontaktperson: Gunnar Häggman, tfn 040 066 1997