Påskdagsfest, Purmo

Söndag 21.04.2019 14:00

Påskdagsfest i Emaus bönehus. Gun och Hans Sandberg, Britt-Mari & Gun-Helen Andtfolk

Kontaktperson: Gunnar Häggman, tfn 040 066 1997