Möte, Purmo

Lördag 20.07.2019 19:00

Möte i Emaus bönehus, Bengt Forsblom medverkar.

Kontaktperson: Gunnar Häggman, tfn 040 066 1997