Möte, Purmo

Lördag 28.09.2019 19:00

Möte i Emaus bönehus med tal och sång av Gerbykvartetten.

Kontaktperson: Gunnar Häggman, tfn 040 066 1997