Möte, Purmo

Söndag 13.10.2019 14:00

Möte i Emaus bönehus.

Kontaktperson: Gunnar Häggman, tfn 040 066 1997