Sjung med oss! Säsongöppning, Mattnäs

Från lördag 18.05.2019 18:00 till lördag 18.05.2019 20:00
Samling kring Guds ord i sång och tal. Tomas Klemets medverkar.