Syföreningsdag, Fridskär

Onsdag 12.06.2019 13:00

Syföreningsdag med Rut Åbacka, Marcus Jakobsson, Britt-Mari & Gun-Helen Andtfolk, sångprogram. Paus med servering av sött och salt.

Kontaktperson: Susanna Åbacka

Mobil: +358505884841