Lördagssamling, Fridskär

Lördag 06.07.2019 19:00

Olof och Brita Jern. Kaffeservering. Grillen och bastun varma.

Kontaktperson: Susanna Åbacka

Mobil: +358505884841