Sångsamling, Fridskär

Söndag 11.08.2019 16:00

"Blott en dag" - sångsamling med Göran Stenlund och Simon Jern. Kaffe och kvällsbit.

Kontaktperson: Susanna Åbacka

Mobil: +358505884841