Familjegudstjänst, Klippan

Söndag 14.07.2019 13:00

Familjegudstjänst utomhus, samtidigt familjelägrets avslutning.

Se mer info om familjelägret på www.slef.fi!