Skärefest, Sundom

Söndag 23.06.2019 15:00

Talare: Boris Sandberg.
Kontaktperson: Harriet Sillanpää/Rebecca Snygg
Mandas ligger i Malax skärgård, men man åker via Sundom skäreväg. Skyltning från början av skärevägen.