Sångstund, Jeppo

Söndag 25.08.2019 14:00

Sångstund i Jeppo bönehus. Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor.

Andakt av Kristian Nyman, kören Nådens vind medverkar.

Kontaktperson: Johanna Erikson, e-post johanna_sand_ (at) hotmail.com, tfn 0400 758 149