Möte, Kronoby

Söndag 26.01.2020 14:00

Möte i Hopsala byagård, predikan av Hans Sandberg.

Kontaktperson: Bruno Holmgård, tfn 044 582 5418