GloriaDei-mässa, Vasa

Från söndag 19.01.2020 17:00 till söndag 19.01.2020 18:30

Välkommen till GloriaDei-mässa! - Welcome to GloriaDei!

Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Liturg: Tomas Klemets
Predikant: Andrey Heikkilä
Musik: EvangeliKIDZ

---

Mässorna hålls i Evangeliska Centrets festsal med ingång från Korsholmsesplanaden 2B i Vasa.

Mässan riktar sig till nuvarande och nya finländare i alla åldrar. Gemenskapen inför Gud och Bibeln är det centrala. Olika språk vill visa på Kristi världsvida kyrka.

Välkommen på en kopp kaffe efteråt!

---

The services take place in the Assembly Hall at EC, Korsholmanpuistikko 2B in Vaasa.

The GloriaDei-service eith the Holy Communion brings together people around Jesus Christ and His Word. Swedish is combined with other languages in the service.

Welcome to eveneing tea afterwards!