Samling, Närpes

Lördag 25.01.2020 18:00
Predikan Göran Stenlund, missionsinfo Brita Jern, sång av Gerbykvartetten.