Pensionärssamling, Vasa

Från onsdag 22.01.2020 13:00 till onsdag 22.01.2020 15:00

Tema: Henrik Rosenqvist
Medverkande: Anna Norrback, föredrag. Gun-Britt Hammaström, sång. Leif Erikson, mötesvärd och inledning.

---

Pensionärssamlingar hålls under vårterminen 2020 en gång i månaden. Under terminen bekantar vi oss med förgrundsgestalterna i vårt lands stora folkväckelser under 1800-talet. I den evangeliska rörelsen känner vi till att den evangeliska väckelsen går tillbaka till Fredrik Gabriel Hedbergs evangeliska upptäckt ute på Replot år 1842. Men det är också lärorikt att bättre känna till de övriga väckelseledarna. Vi uppmärksammar också en känd väckelseledare från Sverige, nämligen Carl Olof Rosenius.

Välkommen med till samlingarna som hålls på onsdagar kl 13!
Förutom intressanta föredrag kommer sånggrupper eller sångare att förgylla gemenskapen liksom gott kaffe och dopp.

Kontaktperson: Leif Erikson
Telefon: 050 368 3829