Centrumkväll via ljudlänk, Vasa

Från söndag 24.05.2020 17:00 till söndag 24.05.2020 18:30

Tema: Terminsavslutning "Väntan på den Helige Ande"

http://www.slef.fi/resurser/streaming
Magnus Dahlbacka, predikant
David Forsblom, mötesledare
Mindy Svenlin, sång
Kollekt till SLEF:s yttre mission

---

Centrumkväll - en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen när inte mässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl 17 i Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2.

Under Centrumkvällar och Gloria Dei-mässor på EC ordnas undervisning för barn i åldrarna 3–12 år. Vi är alla åldrar tillsammans i festsalen under början av samlingarna, men före predikan går barnen iväg med barnledarna och delas in i två grupper: 3–6 år och 7–12 år. Vid barnens program har vi lekar, aktiviteter, undervisning, sång och bön. Vissa söndagar hittar vi också på lite specialprogram, t.ex. pulkaåkning eller bakning. Varmt välkomna, alla barn!

Välkommen med!

Kontaktperson: Daniel Djupsjöbacka, Ordförande i SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 040 824 8988

Kontaktperson för undervisningen för barnen: Emma Lönnqvist
Telefon: 040 017 6850