Årsmöte, Pjelax

Onsdag 29.01.2020 14:00

Inledningsandakt, Tomas Klemets, därefter årsmöte.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058