Torsdagssamling, Karleby

Torsdag 02.04.2020 18:00

Torsdagssamling i Mikaelsalens brasrum.

Gäster: Gun och Hans Sandberg

Kontaktperson: Tom Nygård, tfn 050 350 4271