Eftermiddagsmöte, Koskeby BANDAD VIDEO

Söndag 05.04.2020 14:00

Dagar kring Ordet i Koskeby bönehus. Tal av Leif Erikson och Tomas Klemets, kantor Martin Klemets. Sångprogram. Paus med servering. Välkommen!

Kontaktperson: Tomas Klemets 050-5818058.