Möte, Purmo - INHIBERAT

Lördag 30.05.2020 19:00

Möte i Emaus bönehus, Anna och Magnus Dahlbacka och Kronoby strängband medverkar.

Kontaktperson: Gunnar Häggman, tfn 0400 661 997