Bönehusets dag, Kortjärvi

Söndag 30.08.2020 14:00

Bönehusets dag i Kortjärvi bönehus. Asta och Göran Stenlund medverkar med tal och sång.

Kontaktperson: Torolf Nygård, tfn 050 566 0603