Gökottevandring, Vörå, Kålax

Lördag 06.06.2020 07:00

Gökottevandring i Vörå, Kålax; andakt Tomas Klemets. Start från Rörsund, Rörsundsvägen 42-52. Egen matsäck med! Obs! Ingen gökottevandring 21.5 p.g.a. coronarestriktionerna.