Sommarsamling, Jeppo - fysiskt möte och streaming

Söndag 14.06.2020 14:00
Sommarsamling med sångstund i bönehuset. Predikan av David Forsblom, sång av Pensala strängband. Mötet streamas även via SLEF:s streamingskanal. Efter samlingen picknick utomhus, egna picknickkorgar medtages.
 

Kontakperson: Johanna Erikson, tfn 0400 758 149