Sommarfest, Jeppo - fysiskt möte och streaming

Lördag 18.07.2020 19:30

Sommarfesten 18.7 i Jeppo bönehus ordnas som ett fysiskt möte men streamas också på SLEF:s streamingskanal, http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html.

Predikan av Samuel Erikson, sång av The Leafsound Trio. Kollekt uppbärs till förmån för bönehuset. Servering.

Kontakperson: Johanna Erikson, tfn 0400 758 149