Sommarsamling, Jeppo - fysiskt möte och streaming

Söndag 23.08.2020 14:00

Sommarsamlingen 23.8 i Jeppo bönehus ordnas som ett fysiskt möte men streamas också på SLEF:s streamingkanal, http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html.

Predikan av Kristian Nyman, sång av The Rapids Family, sångstund. Kollekt uppbärs till förmån för bönehuset. Efter samlingen blir det picknick utomhus, ta med egna picknickkorgar.

Kontakperson: Johanna Erikson, tfn 0400 758 149