Centrumkväll, Vasa

Från söndag 16.08.2020 17:00 till söndag 16.08.2020 18:00

Tema: Kallelsetider

Tomas Klemets, predikant
Jonas Antfolk, mötesledare
Maria Forsblom, familjeandakt
Rut Åbacka, vittnesbörd
Jonathan Stenlund, kantor
Sabina Sjöbacka, sångprogram
Kollekt till SLEF:s barn- och ungdomsverksamhet

Samlingen är öppen för allmänheten och streamas på SLEF:s webbplats: http://www.slef.fi/resurser/streaming.

---

Centrumkväll - en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen när inte mässa firas. Under sommaren 2020 hålls tre Centrumkvällar i EC (5.7, 2.8 och 16.8.2020). I samband med dessa tre samlingar ordnas inga skilda program för barnen och inte heller servering efteråt. Samlingarna är öppna för allmänheten och streamas på SLEF:s webbplats: http://www.slef.fi/resurser/streaming. Vi följer myndigheternas och biskoparnas rekommendationer om deltagande. Centrumkvällarna hålls söndagar kl 17 i Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2, i Vasa.

Välkommen med!

Kontaktperson: Daniel Djupsjöbacka, Ordförande i SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 040 824 8988