SLEF:s årsmöte, Klippan

Lördag 22.08.2020 15:00

ÅRSMÖTESKALLELSE

Medlemmarna i Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf kallas härmed till årsmöte lördagen den 22 augusti 2020 kl. 15:00 på lägerområdet Klippan, Nykarleby. Årsmötet utgör samtidigt det valmöte som omnämns i stadgarna § 10-13. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Detta sker under förutsättning att restriktionerna kring coronapandemin inte på nytt skärps till den grad att de väsentligt försvårar genomförandet av årsmötet.

I tur att avgå ur styrelsen vid utgången av år 2020 är ordinarie ledamöterna David Stenlund, Johnny Vidjeskog och Jimmy Österbacka, samt suppleanten Mikaela Björklund.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2019, verksamhetsplanen för år 2021 och eventuella övriga årsmöteshandlingar sänds på förhand till Evangeliföreningens alla medlemmar samt kan från 3.8.2020 fås från Evangeliföreningens kansli i Vasa.

STYRELSEN

--- Efter årsmötet serveras risgrynsgröt, frivillig avgift. ---