Mässa, Helsingfors

Söndag 27.09.2020 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll; Allan Franzén, Ingmar Hokkanen. Sång Pia-Lena Kastus-Lindholm. Söndagsskola för barnen under predikan. Efteråt servering. Mässan streamas även!

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058