Mässa, Helsingfors

Söndag 22.11.2020 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll; Leif Erikson, Ingmar Hokkanen. Söndagsskola för barnen under predikan. Efteråt servering. Mässan streamas även!

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058