Högmässa, Vasa

Söndag 20.09.2020 12:00

Välkommen till högmässan i Roparnäs kyrka på Kungsvägen 1 i Vasa! Liturg och predikant Lars Lövdahl, kantor Niklas Lindvik. Sång av Nådehjonen.
Laxsoppa efter högmässan (8€/4€).

Viktig info till gudstjänstbesökarna:

- Delta inte om du har förkylningssymptom eller symptom som tyder på luftvägsinfektion. Om du är ens lite osäker – Stanna hemma!

- Tvätta alltid händerna när du kommer till vår verksamhet. Tvätta också händerna före du tar mat eller äter om det är servering. 

- Vi håller ett säkerhetsavstånd på 2 meter till våra medmänniskor. Vi undviker fysisk kontakt på alla sätt.

- Om du behöver hosta eller nysa (t.ex. p.g.a. astma eller allergisymptom) avlägsna sig från rummet. Om du inte hinner gå ut så hosta i en näsduk eller i ärmen.

 

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058