Skördefest, Norrnäs

Lördag 19.09.2020 18:00

Skördefest i Norrnäs bönehus; Kristian och Chamilla Sjöbacka, sångprogram, försäljning av skördeprodukter.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058