EvangeliKIDZ, övningsdag, Vasa

Från söndag 27.09.2020 13:00 till söndag 27.09.2020 16:00
http://www.slef.fi/hemlandet/sang-och-musik/evangelikidz