Misisonscafé, Borgå

Onsdag 23.09.2020 17:00

SLEF:s ledningsgrupp besöker Café Ankaret, Runebergsgatan 24. Predikan, missionsinformation, bokförsäljning, servering.