Auktion till förmån för bönehuset, Koskeby, Vörå

Onsdag 25.11.2020 14:00

Andakt Tomas Klemets, mäklare Inger Back. Gåvor mottas tacksamt! Kontaktperson Tomas Klemets, 050-581 8058.