Mässa, Helsingfors

Söndag 17.01.2021 15:00

Mässa i Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1, kl. 15.00; Timo Saitajoki. Söndagsskola för barnen under predikan. Streaming via Sley:s YouTubekanal.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058