Mässa, Helsingfors

Söndag 11.04.2021 15:00

Mässa i Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1, kl. 15.00; Tomas Klemets. Söndagsskola för barnen under predikan. Streaming via Sley:s YouTubekanal.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058