Centrumkväll, Vasa (streamas)

Från söndag 24.01.2021 17:00 till söndag 24.01.2021 18:30

Tema: "Jesus väcker tro"
Magnus Dahlbacka, predikant 
Sofia Mietala, mötesledare
Gerbykvartetten, sångprogram
Ingrid Mutai, "Reflektioner från Kenya"
Kollekt till SLEF:s hemlandsarbete

OBS! Tillfället ordnas med endast medverkande på plats och streamas (med ljud) i realtid via följande länk! 

 ---

Centrumkväll - en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen när inte mässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl 17 i Evangeliska Centret på Korsholmsesplanaden 2 i Vasa.

Under Centrumkvällar och Gloria Dei-mässor på EC ordnas undervisning för barn i åldrarna 3–12 år. Vi är alla åldrar tillsammans i festsalen under början av samlingarna, men före predikan går barnen iväg med barnledarna och delas in i två grupper: 3–6 år och 7–12 år. Vid barnens program har vi lekar, aktiviteter, undervisning, sång och bön. Vissa söndagar hittar vi också på lite specialprogram, t.ex. pulkaåkning eller bakning. Det finns en WhatsApp-grupp som riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 3–12 år. I chatten kommer information om vad barnen kommer att göra på sitt program inkommande söndag. Om du vill läggas till i Whats-App-gruppen, kontakta Ingrid Mutai. Barnprogrammet koordineras av Ingrid Mutai och innehållet planeras av Maria Forsblom. Kontakta Ingrid Mutai ifall du vill vara med i WhatsApp-gruppen för barnens föräldrar och få aktuell info. Varmt välkomna, alla barn!

Välkommen med!

Kontaktperson: Daniel Djupsjöbacka, Ordförande i SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 040 824 8988

Kontaktperson för undervisningen för barnen: Ingrid Mutai
Telefon: 050 502 0406