INHIBERAD Missionskrets, Vasa

Från tisdag 02.03.2021 13:00 till tisdag 02.03.2021 15:00

Missionskretsen samlas varannan vecka för att understöda Evangeliföreningens Kenyamission. Programmet består av andakt, sång och lätt gymnastik. Under våren följer vi Ester Ahn Kims bok ”Om jag överlever”, en ögonvittnesskildring av en modig kvinna som behöll tron och stod fast under svår förföljelse. Under samlingarna ordnas servering samt upptas en kollekt för missionen. 

 

Alla är välkomna med!

Kontaktperson: Maj-Len Wiklund
Telefon: 044 317 4748