Ordets gudstjänst, Vasa

Från söndag 17.01.2021 12:00 till söndag 17.01.2021 13:00

Välkommen att delta i gudstjänsten via SLEF:s Youtube-kanal. https://youtu.be/GXUm1uRXgro

Bengt Djupsjöbacka, pred. Tomas Klemets, lit.