Kyrkhelg Nord, Larsmo, Karleby och Vasa - fysisk och digital

Från fredag 17.09.2021 19:00 till söndag 19.09.2021 13:30

Kyrkhelg Nord 2021 bjuder på ett nytt, coronaanpassat koncept: fysiska samlingar ordnas på tre orter - Larsmo, Vasa och Karleby - där det dels ordnas fysiskt program, dels också är möjligt att följa med det strömmade programmet när det fysiska programmet sker på annan ort. Se mer info på Kyrkhelgens webbplats.