Samlingar för ungdomar och unga vuxna vid Station1, Jakobstad

Från lördag 18.09.2021 18:30 till lördag 18.09.2021 23:00

Vi åker tillsammans på ungdomssamling som ordnas i Kokkola

(Kyrkhelg Nord)