Filmkväll, Norrnäs

Fredag 15.10.2021 19:00

Fredagskväll i Norrnäs bönehus med filmen The End of the Spear, filmen är textad till svenska.

Välkomna!