Anmälan, Höstläger i Vårdö bönehus 13-15.11.2020

Lägerdeltagarens personuppgifter
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.

Vårdnadshavarens personuppgifter (fyll i alla fält ifall deltagaren är under 18 år) / Personuppgifter för kontaktperson vid eventuell olycka (fyll i namn och telefonnummer ifall deltagaren fyllt 18 år)
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.

Gruppindelning och övernattning

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Specialbehov
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Meddela ifall du har specialbehov på grund av t.ex. specialdiet, allergier, medicinering, skador, handikapp eller diagnoser.

Viktiga dokument och samtycke
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Dokumentet öppnas i en ny flik då du klickar på länken. Fortsätt att fylla i formuläret genom att återgå till formulärets flik.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Dokumentet öppnas i en ny flik då du klickar på länken. Fortsätt att fylla i formuläret genom att återgå till formulärets flik.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Eventuell övrig information
Inmatning saknas eller är ogiltig.

SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.