Anmälan, Höstläger för ungdomar, Klippan 8-10.10.2021

Lägerdeltagarens personuppgifter
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.

Vårdnadshavarens personuppgifter (fyll i alla fält ifall deltagaren är under 18 år) / Personuppgifter för kontaktperson vid eventuell olycka (fyll i namn och telefonnummer ifall deltagaren fyllt 18 år)
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.

Gruppindelning och övernattning

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Under programpunkterna strävar vi efter att dela in deltagarna i grupper. I stort sett samma grupperingar bibehålls vid måltider och övernattningar. Fyll i namnen på de personer som du önskar dela rum och grupp med.

Specialbehov
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Meddela ifall du har specialbehov på grund av t.ex. specialdiet, allergier, medicinering, skador, handikapp eller diagnoser. Ifall du har en assistent som kommer med på lägret önskar vi att du fyller i assistentens namn och kontaktuppgifter.

Godkännande
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Eventuell övrig information
Inmatning saknas eller är ogiltig.

SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.