Anmälan, Parweekend i EC i Vasa 20-21.11.2021

Deltagarens personuppgifter
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.

Logi

Ogiltig inmatning

Paren inkvarteras i dubbelrum.

Måltider och specialbehov

Ogiltig inmatning

Kryssa i "alla måltider" eller välj skilt de måltider du kommer att äta i EC så att vi kan undvika onödigt matsvinn.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Meddela ifall du har specialbehov på grund av t.ex. specialdiet, allergier, medicinering, skador, handikapp eller diagnoser.

Viktiga dokument och samtycke
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Eventuell övrig information
Inmatning saknas eller är ogiltig.

SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.